КАТЕГОРИЯ - C

ЦЕНИ:

Цената на курса за категория В е 1200 лв. и включва:

14 учебни часа теоретично обучение в учебния кабинет на школата;

20 учебни часа практическо обучение.

Необходими документи при записване за курс:

  • Копие от диплома за завършено минимум основно образование;
  • Актуална снимка - 1 брой;
  • Лична карта;
  • Минимална възраст при започване на шофьорския курс е 18 години;
  • Удостоверение на психологическа годност;
  • Свидетелство за управление на МПС с категория В.

Такси за изпити:

  • Изпит по теория - 70 лв.;

  • Изпит по практика - 80 лв.;

  •  Цената на допълнителен кормилен час извън задължителния минимум и опреснителни курсове е 35лв..  Едно кормуване (70лв.) се равнява на два кормилни часа.