КАТЕГОРИЯ - А1

ЦЕНИ:

Цената на курса за категория А1 е 640 лв. /с придобита кат.В/

800 лв. /без категория В/ и включва:

 • 36 учебни часа теоретично обучение "Безопасност на движението" и 4 часа "Общо устройство на мотоциклета" провеждани в учебния кабинет на школата, за лица, които не притежават правоспособност от категория В;.
 • 4 учебни часа "Общо устройство на мотоциклета", за лица, които притежават правоспособност от категория В;
 • 20 учебни часа практическо обучение (управление на мотоциклет), обучението се провежда на полигон и управление в градски условия.

Необходими документи при записване за курс:

 • Копие от диплома за завършено минимум основно образование;
 •  Актуална снимка - 1 брой;
 • Лична карта;
 • Свидетелство за управление на МПС с категория В (ако притежава такава);
 • Минимална възраст при започване на шофьорския курс за категория "А1" е 15 години и 11 месеца.*

Такси за изпити

 • Изпит по теория - 70 лв., за кандидати, които не притежават категория В;
 • Изпит по практика - 80 лв., за кандидати, които притежават категория В се явяват само на практически изпит.
 •  Цената на допълнителен кормилен час извън задължителния минимум и опреснителни курсове е 35лв..  Едно кормуване (70лв.) се равнява на два кормилни часа.